TWILFIT, RIKSTÄCKANDE

UPPDRAG: KONCEPTUTVECKLING, TILLVERKNING OCH ARKITEKTRITNINGAR FÖR OMBYGGNATIONER OCH ETABLERINGAR.
KUND: TWILFIT
ADRESS: RIKSTÄCKANDE
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Tillsammans med en inredningsleverantör utvecklade vi ett inredningskoncept som byggde på hjärtat av verksamheten.

Vi ville göra ett mjukt kvinnligt koncept och lyfta fram historien med Twilfit, så de första underkläderna från Twilfit ramades in och sattes upp som tavlor tillsamman med ett beskrivande av historien också inramat på väggarna.
Vi bistod med möbeldesign och tillverkning inredning. Ritade planlösningar för nyetableringar av butiker.