Vi skapar miljöer som man längtar till och pratar om!

Designen är oftast identitetsskapande och varumärkesbyggande och den gör verklig skillnad för våra kunder och för deras affärer. Konceptutveckling och möbelformgivning är en av våra specialiteter. Helheten är oerhört viktig för oss. Arkitektur, Inredning, design och kommunikation måste hänga ihop. Vår vision är att öka din trivsel, lönsamhet och välmående. Välkommen!

Arbetsområden

Arkitektur
Arkitektur
Inredning
Inredning
Design
Design
Kommunikation
Kommunikation

FRÅN IDÉ TILL INVIGNING

Sahlin Inredningsarkitekter är det mindre företaget med stora resurser. Vi skräddarsyr varje projekt med det team och affärsupplägg som passar bäst för uppdraget, på så vis kan vi ta oss an stora som små uppdrag. Hos oss går du direkt från arkitekt till fabrik utan onödiga mellanhänder. Det mesta av vår produktion sker i Sverige. Självklart bidrar vi till ett mera hållbart samhälle. Vi är med hela vägen från skiss till invigning, så det blir som vi har tänkt oss.