Sahlin Inredningsarkitekter

Vi skapar unika koncept och miljöer som står ut från mängden, miljöer som man längtar till och talar om. Vår vision är att öka din trivsel, lönsamhet och välmående. Vi har lång erfarenhet av konceptutveckling, möbelformgivning och inredning inom dem flesta branscher och miljöer.

Vår samlade erfarenhet av arkitektur, design, analysmodeller, affärsutveckling och varumärkesbyggande inredning gör att vi kan skapa hållbara lyckade inredningskoncept.

1
SÖDRA STUDION
Vi har vårt kontor vid Björns Trädgård på Södermalm där vi delar lokaler med Södra Studion som består av 24 personer. På kontoret hittar man arkitekter, inredningsarkitekter, designers, formgivare och byggnadsingenjörer. Mycket kompetens och erfarenhet finns under ett och samma tak och självklart pågår det utbyten och samarbeten i både upphandlingar och projekt. Utöver det är det en väldigt kreativ och trevlig miljö med mycket skratt och hejarop.

2
GRUNDARE
Sahlin Inredningsarkitekter startades och drivs av Annette Sahlin. Hon har varit verksam inredningsarkitekt sedan 1999, först i Kalifornien och sedan i Sverige från 2003.

Hennes brinnande intresse för inredning och arkitektur har hon ärvt från sin omtalade släkting; Arkitekten Bernt Sahlin, verksam arkitekt i Stockholm under 50- till 90-talet.

Hon är utbildad Inredningsarkitekt i Kalifornien med inriktning Inredningsarkitektur, Interior Design och möbelformgivning.

I Kalifornien är utbildningen även kommersiellt inriktad med avsikten att inredningen ska stötta affären och spegla varumärket, vilket är grunden i Sahlin Inredningsarkitekters affärsidé.
3
VI VÄRNAR OM MILJÖN
Vi tar miljöpåverkan, hållbarhet och jämställdhet på stort allvar och utgår därför från rådande lagstiftning och normer. Vi arbetar främst med leverantörer och samarbetspartners som delar våra värderingar. Vår produktion av arkitektritad inredning sker givetvis i Sverige.

Genom att rekommendera samt upphandla produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan kan vi ge dig som kund den bästa lösningen ur alla hänseenden. Vi arbetar gärna med återbruk och har inarbetade planer för det.