Vivikes
Kort fakta
  • Kundnamn Vivikes
  • Adress Norge
  • Uppdrag Vidareutveckling av butikskonceptet
  • Tjänster Totalrenoveringar gjordes tillsammans med inredningsleverantör
  • År 2007 - 2009