Tshirt Store, Internationellt

UPPDRAG: VIDAREUTVECKLING AV KONCEPTET OCH ARKITEKTRITNINGAR INFÖR OMBYGGNATIONER OCH ETABLERINGAR.
KUND: TSHIRT STORE
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Tillsammans med en inredningsleverantör vidareutvecklade vi ett inredningskonceptet.

Vi bistod med möbeldesign för tillverkning av inredning. Arkitektritningar och planlösningar för ombyggnationer och nyetableringar av butiker runt om i Norden och i UK.