Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Med kunden i fokus erbjuder Telenor privatpersoner och företag tjänster som datatrafik, mobiltelefoni och fast telefoni.
Kort fakta
  • Kundnamn Telenor
  • Adress Rikstäckande
  • År 2006
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Med kunden i fokus erbjuder Telenor privatpersoner och företag tjänster som datatrafik, mobiltelefoni och fast telefoni.