TELENOR, RIKSTÄCKANDE

KUND: TELENOR
ADRESS: RIKSTÄCKANDE
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Med kunden i fokus erbjuder Telenor privatpersoner och företag tjänster som datatrafik, mobiltelefoni och fast telefoni.