KUND: Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista
ADRESS: Borgarfjordsgatan 14, 164 40 Kista
UPPDRAG: Inredningskoncept, Inköp och leverans av inredning. Projektledning, Bygghandlingar.

Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista anlitade oss för att inreda receptionen. Befintligt golv skulle vara kvar så vi fick arbeta i harmoni med det. Målet har varit att skapa en inbjudande och modern reception. Kunden önskade en trygg och offentlig känsla för både personal och besökare. De ville komma ifrån institutionskänslan, så vi skapade färg, liv och rörelse genom inredning och design.

Vi är väldigt nöjda med resultatet av receptionen och personalmatsalen. Den höga ljudnivån och alla “problemområden” trollades bort. Mina medarbetare kommer och tackar mig vilket känns väldigt roligt, och jag vill tacka Annette Sahlin för den fina designen och bra projektledning. Allt gick väldigt snabbt och smidigt.
Johan Hernman
Stadsdelsdirektör / Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltningen. Stockholms stad.

Ombyggnad gjordes för fler möjligheter och alternativ till mötesrum och för bättre funktionalitet. Vi  skapade även en strategisk planlösning, med ett bättre gångstråk för passerande personal. Det lades fokus på vänliga lösningar för funktionshindrade såsom tydligt gångstråk, tvåsitssoffa och rullstolsanpassade sitthöjder. Vi såg över belysningen och gjorde den trevligare samt behagligare med varma sken i punktbelysning

Tre ljudisolerade telefon-/skrivkurer monterades upp för avskildhet. Kurerna har alla integrerat eluttag, varav en är rullstolssanpassad.

Något som blev väldigt uppskattat av personal var de solskyddstextiler i mörkgrå färg som sattes upp, då ljus tidigare kunde vara bländande.

Vi skapade en bättre broschyrförvaring för kunden, som är avskild och inte i vägen för de som skriver vid den fastmonterade ståbordslösningen. Av säkerhetsskäl var det viktigt att även möbler förankrades i golv.