Örhus Fastigheter, Örebro

UPPDRAG: INTERIÖRDESIGN, INKÖP OCH LEVERANS AV INREDNING.
KUND: ÖRHUS FASTIGHETER
ADRESS: ÖREBRO
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Ett inredningsförslag togs fram i enlighet med företagets identitet. Arkitektritningar avseende inredning och planlösning vid totalrenovering av kontorslokalen.

Med förstudie och intervju som underlag kunde en ny planlösning ritas, som resulterade i ett bättre arbetsflöde. Mera lätt tillgängligt för hantverkarna som besöker lokalen dagligen. Inredningen anpassades i material, design och funktion för att skapa ett mer representativt och profilerat kontor enligt Örhus Fastigheters behov, önskemål och identitet.