MY CLOSET, STOCKHOLM

UPPDRAG: INTERIÖRDESIGN, KONCEPTUTVECKLING, TILLVERKNING OCH OMBYGGNATION
KUND: MY CLOSET
ADRESS: STOCKHOLM
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN