HAPPY HOMES, INTERNATIONELLT

UPPDRAG: VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT. ARKITEKTRITNINGAR INFÖR OMBYGGNATION OCH ETABLERINGAR.
KUND: HAPPY HOMES
ADRESS: INTERNATIONELLT
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Happy Homes hjälper dig att skapa din hemkänsla med färg, tapeter och golv. Vi fick uppdraget att vidareutveckla konceptet och efter våra förstudier ville vi göra tydligare, inspirerande avdelningar och ett bättre flöde genom hela butiken. Vi placerade och grupperade de olika varugrupperna tydligare och utformade “hotspots” längs resan genom butiken.

Personalen är kunnig hos Happy Homes och vi ansåg att de ska använda sig av mera lättarbetade försäljningsytor, så de kan ge kunden den bästa tänkbara servicen. Kassalinjen förtydligades och vi föreslog även en uppfräschning av fika hörnor.