FASTIGHETSÄGARNA, ÖREBRO

UPPDRAG: INREDNINGSKONCEPT OCH TOTALRENOVERING AV SAMTLIGA UTRYMMEN.
KUND: FASTIGHETSÄGARNA REGION MITTNORD
ADRESS: ÖREBRO
AREA: 223 kvm
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

Ett helt nytt inredningskoncept togs fram samt arkitektritningar avseende inredning och planlösning vid totalrenovering av samtliga kontorslokaler till Fastighetsägarna.

Med förstudie och medarbetarundersökning som underlag ritades en ny planlösning för bättre arbetsflöde, lugnare och mer effektiv arbetsmiljö samt kundvänligare mottagande. Inredningen anpassades i material, design och funktion för att skapa ett mer representativt och profilerat kontor enligt Fastighetsägarnas behov, önskemål och identitet.