BURGER KING, RIKSTÄCKANDE

UPPDRAG: VIDAREUTVECKLING AV KONCEPTET, TILLVERKNING OCH ARKITEKTRITNINGAR FÖR ETABLERINGAR
KUND: BURGER KING
ADRESS: RIKSTÄCKANDE
INREDNINGSARKITEKT: ANNETTE SAHLIN

I samarbete med en inredningsleverantör fick vi uppdraget att göra en vidareutveckling av konceptet till Burger King. Nya materialval och ny inredning togs fram som är bättre anpassade för restaurang verksamhet. En helt ny sopstation ritades med miljö och hygien anpassade material. Totalrenovering av hela restaurangen gjordes som pilotprojekt på Vasagatan i Stockholm. Det blev väldigt lyckat så konceptet rullades sedan vidare rikstäckande.