Tjänster

Vi åtar oss design, arkitekt- och inredningsuppdrag i de flesta branscher och till privatpersoner. Möbelformgivning och inredningskoncept till skolor, kontor, butiker, hotell och restauranger. Hyresgästanpassningar, ombyggnationer och tillbyggnader. Vi bistår med uppmätningar av lokaler, utför samtliga arkitektritningar/handlingar och hjälper till med ansökan om bygglov.

1
ARKITEKTUR
Vi skapar smarta och anpassade planlösningar som är hållbara för framtiden och vi har lång erfarenhet av platsspecifika miljöer såsom; restauranger, butiker, hotell, kontor, skolor, offentliga miljöer och privata bostäder.

Vi ritar och projekterar i Archicad så du kan se allt i 3D visualiseringar och i 2D-ritningar.

Behöver du hjälp med uppmätning av hus, fastigheter eller lokaler så har vi en auktoriserad SIS Diplomerad areamätare.

Hos oss får du hjälp med samtliga arkitekttjänster med tillhörande handlingar inför ombyggnation, tillbyggnad samt bygglov.

2
INREDNING
Vi skapar unika miljöer som människor längtar till.

Vår design är identitetsskapande och varumärkesbyggande vilket gör verklig skillnad för våra kunder och för deras affärer. Med god design och smarta planlösningar skräddarsyr vi miljöer som lyfter det personliga med din verksamhet.

Helheten är oerhört viktig. Arkitektur, inredning, design och kommunikation måste hänga ihop.

Vi hjälper till med struktur för återbruk med en genomtänkt analys och plan. Omställning för din bransch och dina behov kan vi givetvis hjälpa till med.

3
MÖBELDESIGN
Vi förstår mycket väl vikten i att inredningen ska passa in i sin miljö och i konceptet som helhet.

Inredningen har alltid en genomtänkt konstruktion och funktion med rätt estetik. Vi är noga med materialvalen inför ändamålet och använder oss gärna av miljövänliga material.

Vi har ett stort nätverk av leverantörer och fabriker och gör vårat yttersta för att ta fram rätt produkt till rätt pris för dig som kund.
4
LJUSDESIGN
Vi brinner för ljusets dynamik och för att skapa rätt belysning i förhållande till dess miljö. Färger och material skiftar i sitt uttryck beroende på vilket val man gjort. Dagsljus från fönster och vädersträck skall givetvis med i beräkningen.

Vi utför ljusberäkningar och gör tekniska planeringar, allt för att kunna erbjuda energismarta lösningar. Vi är med dig i hela flödet från idé till installation.
5
KOMMUNIKATION
Hur vill du uttrycka din verksamhet?

Vi utför ett brett spektrum av all tänkbar grafisk design och kommunikation. Vi ser till att hela ditt koncept har en samhörighet i alla olika typer av media.

Digital design och kommunikation spelar en stor roll i dagens samhälle och är under ständig utveckling. Hos oss kan du få hjälp med att få fram ditt budskap digitalt på bästa sätt.
6
PROJEKTLEDNING
Vi hjälper till som projektledare vid flytt av ditt kontor, renovering och vid ombyggnation.

Vi ser till så att det blir som vi bestämt enligt ritningar och underlag samt att beställningarna är korrekta och att de levereras i tid till rätt plats.

Vi kan även projektleda om ni har egna hantverkare, alternativt bistå med våra hantverkare om så önskas.
7
TILLVERKNING
Vår tillverkning har vår översyn.
När vi är överens om konceptet påbörjas konstruktions- och arkitektritningar för tillverkning och ombyggnation.

I detta steg sluter vi avtal och tar in offerter från vårt nätverk av leverantörer och fabriker. Vi använder oss ofta av svenska tillverkare som vi har haft samarbete med sedan 2003 och därmed förtroende för.

När allt är godkänt läggs order, och inredningen börjar tillverkas. Under förekommande fabriksbesök är du välkommen att följa med.
8
OMBYGGNATION
Vi är med genom hela processen när dina lokaler byggs om och inredningen monteras. Tidsplan och budget skall hållas och eventuella ändringar och tilläggsarbeten skall förankras. God hantverkssed råder på våra ombyggnationer med gällande lagstiftning.

När projektet är klart utför vi avsyning eller besiktning.
Vi erbjuder dig en utvärdering av projektets alla faser för att kontrollera att allt gått som planerat. På så sätt säkerställer vi att målet är nått och att du är mer än nöjd som kund.