Implema
När Implema beslöt sig för att flytta till Klarabergsviadukten i centrala Stockholm, fick vi uppdraget att inreda ett varumärkesbyggande och aktivitetsbaserat kontor.

Det nya kontoret består av tydligt och väl definierade zoner som även formas av möblemanget; kundzon, socialzon, lågmäldzon och tystzon.
Aktivitetsbaserade kontor har visat sig bidra med mer energi i form av spontana möten samt ökad aktivitet och återkoppling mot kund.
Kort fakta
  • Kundnamn Implema
  • Adress Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm
  • Arkitektuppdrag Förstudier, intervjuer och medarbetarundersökning. Interiördesign. Konceptutveckling för ett aktivitetsbaserat kontor. Projektledning. Tillverkning och ombyggnation
  • Area 547kvm
  • År 2017
Kundzon
I kundzonen bemöts kunder och medarbetare av en varm och välkomnande atmosfär i loungemiljö.
Kökszon
Inredning och möblemang i denna zon bidrar till att både stormöten och afterwork kan hållas här medan miljön känns inspirerande och välkomnande. Här kan anställda även sitta och arbeta om de så önskar.
Om Implema
Implema är ett aktivitetsbaserat kontor där deras anställda skapar konkurrenskraftiga företag och effektiva affärsprocesser med hjälp av marknadens ledande affärsstödslösningar: SAP och Microsoft Dynamics AX. Vi tackar så mycket för förtroendet om att få inreda ert nya kontor, varumärkesbyggande och aktivitetsbaserat. Från idé till verklighet.

I dag har Implema en personalstyrka på 50 anställda vid aktuell arbetsplats. Man förväntar ett tillskott på 15 nya medarbetare under de kommande tre åren.
Ledord
Värdeord som laganda, inspiration, kvalité och engagemang, med akronymen LIKE, har lagts fram som ledord att återspegla.