Vanliga frågor och svar.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du inte hittar svaret på din fråga.

INREDNING & DESIGN

Vad kostar ett första möte?
Ett första möte är kostnadsfritt.

Vi vill gärna se lokalen och träffa er för att se hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Du kan även boka ett onlinemöte med vår inredningsarkitekt.

Hur ser en av era workshops ut?

Vi använder oss av beprövade affärsmodeller för att få fram ett lyckat inredningskoncept. Vi har även utvecklat vår egen affärsmodell som har visat sig varit väldigt lyckad. Med hjälp av dessa får fram hur och varför vi ska inreda på ett visst sätt hos er, allt för att höja er lönsamhet, trivsel samt stärka ert varumärke.

Under två halvdagar utför vi övningar i vårt konferensrum, alternativt åker vi till en trevlig anläggning och håller workshopen där under en heldag. Till kedjor och större företag samarbetar vi med en varumärkes- och designbyrå.

Hur kan jag förbereda mig inför mötet?

Vi behöver en planlösning över lokalen, den kan ni få av er hyresvärd eller hos stadsbyggnadskontoret. Om planlösning inte är tillgänglig så mäter vi upp lokalen.

Ta med ett dokument med en lättare sammanställning på vad ni vill ha hjälp med (golv, tak, väggar, textiler, belysning, inredning, branding, nån specialdesign etc.) samt en ungefärlig budget. Fundera även på om det finns utförda medarbetsundersökningar eller annan intern information som vi bör ta del av.

Erbjuder ni gratis designförslag?

Ibland kan vi delta i arkitekttävlingar till större företag och fastighetsägare där det finns en lönsamhet för oss i att få uppdraget.

Kan man anlita er per timme?

Ja, vi arbetar efter arkitektförbundets rekommenderade arvoden.

 

Erbjuder ni moodboards innan vi bestämt oss för er?

Vi föredrar att inte “sälja in oss” på detta sätt. Vi är istället tydliga med vad er slutnota kommer att hamna på i design med arkitektritningar.

Är det möjligt att endast anlita er för ett inredningsförslag? 

Ja, vi kan ta fram inredningsförslag med en fullständig inköpslista så att ni enkelt kan göra inköpen själva, om så önskas. Vissa företag har ramavtal eller egna leverantörer som de vill använda sig av och det går givetvis bra. Det är dock viktigt att vi vet detta redan från början. Vill ni däremot att vi hjälper er med inköpen så gör vi gärna det.

Vad är inkluderat i ett inredningsförslag?

Ett inredningsförslag innefattar vanligen en moodboard, 3D-ritningar, planritningar, sektioner, elevationer samt detaljritningar. Förslag av ytskikt och material samt produktförslag såsom möbler, inredning, tyger och belysning igår också. En offert av inköp på samtlig inredning och produkter erbjuds, men ni kan självfallet välja att köpa in själva om så önskas.

 

Vad händer om jag inte gillar ert designförslag?

Det är liten risk för det då ni är med från början till slut och har givetvis revidering enligt avtalet. Vi utför intervjuer, workshops, förstudier och allt det vi kommit överens om innan designen påbörjas. På så vis har vi glasklara riktlinjer för designen, och protokoll som upprättas under alla möten får ni givetvis ta del av.

 

Vad ingår i en presentation?

Vi skapar en moodboard där ni även får klämma och känna på valda material och tyger. Ni får 3D visualiseringar från alla vyer, Planlösningar, sektionsritningar samt andra nödvändiga ritningar för designen ingår likaså, med tillhörande bilder och specifikationer av samtlig inredning, belysning m.m.

Om projektet innefattar tex en bardisk, kassadisk, reception så presenterar vi den detaljerade ritningen separat i 3D från alla vyer. Vid godkännande är den sedan klar för konstruktion.

Vilken stil tillhör er design?

Vi jobbar inte efter någon viss stil eller typ av inredning. Vi jobbar utifrån er verksamhet och vision. Vår mångåriga erfarenhet inom kommersiella miljöer och våra insikter i affärsutveckling är utgångspunkten i alla projekt.

OMBYGGNATION

Hur mycket kostar en ombyggnation?

Det beror helt på vilken bransch ni arbetar inom, vad ni önskar göra och hur förutsättningarna ser ut. Med våra ritningar och vår rumsbeskrivning kan byggfirmorna enkelt räkna och ge er en offert.

Vad kostar det att anlita era projektledare?

Det beror på hur lång tid ombyggnationen tar. Vi tar fram ritningar och rumsbeskrivning som underlag till byggoffert. Därefter kan vi lägga upp en tidsplan och vår projektledning är delvis baserad på antal byggveckor.

Jag har egna hantverkare som jag vill anlita, kan ni projektleda dem?

Ja det går bra då vi har mångårig erfarenhet av projektledning till olika byggföretag och hantverkargrupper.

Våra underlag är mycket tydliga i både bild och text så att även icke svensktalande kan förstå. Vi har gjort ritningar och rumsbeskrivningar med internationella symboler och engelska som språk till många kedjor som har etablerat sig globalt. Allt detta diskuterar vi under vårt första möte.

Vad är inkluderat i ett inredningsförslag med ombyggnation?

Ett inredningsförslag innefattar vanligen en moodboard, 3D-ritningar, planritningar, sektioner, elevationer samt detaljritningar. Förslag av ytskikt och material samt produktförslag såsom möbler, inredning, tyger och belysning igår också. En offert av inköp på samtlig inredning och produkter inkluderas. Vid ombyggnation framställer vi även utförliga rumsbeskrivningar i både bild och text vilket påskyndar byggprocessen.

Kan ni hjälpa mig med bygglov?

Ja, vi erbjuder samtliga tjänster som behövs vid ombyggnation och för bygglov.

Vad ingår i er projektering?

Vi sammanställer samtliga produkter och material som visar information såsom produkt, kostnad, mängd, artikelnummer och leverantör. Detta ger en tydlig kostnadsöversikt. Vi tar fram en detaljerad rumsbeskrivning som beskriver projektets detaljer och fungerar som ett vägledande underlag för en byggoffert. Vi arrangerar även ett byggmöte mellan er och ett byggföretag för att lämna offert på byggprojektet.

Projektledaren deltar och tillhandahåller underlag kontinuerligt. Vi ser sedan till att ni får en byggoffert som innefattar allt som skall göras i er renovering. Offert på projektledning lämnas ut, vilket innebär att ni har en kontakt genom hela ert projekt.

Vad ingår i er projektledning?

Ni har en kontakt genom hela processen som även är er arkitekt. Byggledaren och projektledaren har kontinuerliga möten på plats, så att ombyggnationen sker efter ritningarna och rumsbeskrivningarna. Ni som kund får löpande rapporteringar beträffande status om projektet.

Vid ÄTA beställningar (ändringar och tilläggsarbeten) presenteras dessa för godkännande av er innan arbetet påbörjas. Ni får då en tydlig åtgärdsplan med ett pris.

Efter avslutad ombyggnation görs en besiktning då projektledare och byggledare tillsammans med er går igenom arbetet så att det säkerställs att arbetet utförts enligt framtagna underlag.

Vilka är fördelarna med att anlita er som projektledare?

Eftersom inredningsarkitekten oftast är er projektledare så är det full kontroll på designen och att det blir som bestämt. I ett tidigt skede fördelas arbetsrollerna på vem som gör vad genom hela processen. Vi håller byggmöten för uppsikt över projektplanen och att leveranserna sker i rätt tid.

Om det uppstår problem med något som gått sönder eller dylikt så vet vi genom erfarenhet hur man löser det på bästa sätt.

Kan ni hjälpa mig med uppmätning av en lokal?

Ja absolut, vi har mångårig erfarenhet av uppmätning och en Auktoriserad Area konsult hos oss.

 

TILLVERKNING & LEVERANTÖRER

Är ni knutna till vissa leverantörer?
Nej, vi är fristående och kan arbeta med alla i branschen. Vi samarbetar dock oftare med några utav leverantörer sedan starten 2003. Vi har genom åren förhandlat oss fram till väldigt bra priser och skapat tillförlitliga relationer med dessa. Det känns tryggt med leveranserna och servicen är hög då vi är återkommande kunder hos dem.
Kan ni hjälpa till med inköpen av all inredning och allt material?

Vi tar oftast hand om inköp och leverans av de produkter och det material som vi har föreslagit. Då får ni även ta del av våra rabatter och erbjudanden som vi har hos våra leverantörer.

Får jag rabatt om jag handlar möbler via er?

Självklart får ni ta del av våra rabatter och erbjudanden. Vi har varit i branschen sedan 2003 och våra priser står sig väldigt bra i konkurrensen. Vi har arbetat med stora kedjor så avtalen och servicen hos våra fabriker är av hög klass. Hos oss skippar ni även onödiga mellanhänder, oftast går vår design direkt till fabrik.

ÖVRIGA FRÅGOR

Hur mycket kostar det att anlita er?

Det beror på vad ni vill ha hjälp med och hur vi lägger upp hela affären. Efter vårt första möte kan vi ge en detaljerad offert, när vi vet vad vi ska räkna på och en tidsplan.

Vilken typ av ritningar gör ni?

Vi utför 3D- och 2D ritningar, konstruktionsritningar samt alla typer av arkitektritningar och handlingar.

Vad är en rumsbeskrivning?

Det är ett dokument som beskriver hantverkarnas arbetsuppgifter. Hur ska golvet läggas? Skall väggarna bredspacklas? Vilket kakel skall det vara och hur skall plattorna sättas? Vart skall strömbrytaren till takarmaturen sitta och vilken sort skall det vara? Vilken glans på färgerna gäller? Osv

Jobbar ni i hela Sverige?

Ja, vi har många uppdrag runt om i Sverige till fristående verksamheter samt kedjor såsom restauranger, hotell och butiker. Vi jobbar även globalt med många utav dessa kedjor.