BYGGLOV
Vi ordnar bygglovshandlingar och fyller i ansökan som kommunen kräver för uterum, tillbyggnad samt ombyggnad. 

Vi är utbildade arkitekter så dina handlingar kommer hålla högsta klass vilket underlättar lovbedömningen hos din kommun.

Vad du får av oss

Vi ordnar bygglovshandlingar och fyller i ansökan/anmälan som kommunen kräver för uterum, tillbyggnad samt ombyggnad. Vi är utbildade arkitekter så dina handlingar kommer hålla högsta klass vilket underlättar lovbedömningen hos din kommun.

Ritningar över din bostad

Dina befintliga ritningar över din bostad är offentliga handlingar så du kan själv ladda ner via bank id från din kommuns hemsida. Det brukar stå bygglovsenheten, byggarkiv eller något sådant. Alla kommuner har inte bank id tjänsten än så då kan du skicka mejl till kommunen eller så hjälper vi dig med detta.

vad vi behöver

Vi kommer givetvis ut på platsbesök och kan ombesörja vad vi behöver, men det går också bra att skicka underlag till oss som är specificerat nedan.

placeringsskiss

En placeringsskiss visar var du har tänkt dig din tillbyggnad.

Visa start från en fast punk på huset fram till tillbyggnadens start. Behöver ej vara i skala. Du kan skriva t ex 370cm från ytterhörn på huset.

Planritningar

Planritningarna bör ha minst ett mått utsatt eller en skalstock. Alla våningsplan ska vara med.

fasadritningar

Fasadritningarna skall ha alla väderstreck utsatta. Skicka gärna med foton, det underlättar alltid.

Sektionsritning

Sektionsritning är en genomskärning av huset.

Här behöver vi minst ett höjdmått som är utsatt.

Om det gjorts ändringar på huset som ej finns med kan du markera ut på ritningarna och bara skriva bredvid vad de avser.
Till exempel om ett fönster lagts till eller tagits bort. En ny dörr kanske inomhus.